Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU RIJSCHOOLPOOLSTER.NL

Na tej stronie znajdziesz ogólne warunki korzystania z rijschoolpoolster.nl , udostępnione przez Poolster Opleidingen en Cursussen . W tych ogólnych warunkach wskazujemy warunki, na jakich oferujemy Państwu informacje na naszej stronie internetowej.

Własność intelektualna

Korzystanie z informacji zawartych na tej stronie jest bezpłatne pod warunkiem, że nie będą one kopiowane, rozpowszechniane lub w inny sposób wykorzystywane lub nadużywane. Informacje zawarte na tej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Bez wyraźnej pisemnej zgody Poolster Opleidingen en Cursussen, nie jest dozwolone ponowne wykorzystanie tekstu, materiału zdjęciowego lub innych materiałów na tej stronie. Własność intelektualna jest własnością firmy Poolster Opleidingen en Cursussen.

Jeśli dotyczy:

W przypadku cen na naszej stronie staramy się jak najdokładniej odzwierciedlić rzeczywistość i zamierzone ceny. Błędy, które powstają w tym zakresie i są rozpoznawalne jako błędy programistyczne lub maszynowe, nigdy nie stanowią powodu do roszczeń lub zakładania umowy lub porozumienia z Poolster Opleidingen en Cursussen.

Poolster Opleidingen en Cursussen stara się, aby jego strona była jak najbardziej aktualna. Jeżeli mimo tych starań informacje lub treści zawarte na tej stronie będą niekompletne i/lub nieprawidłowe, nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności.

Informacje i/lub produkty na tej stronie są oferowane bez jakiejkolwiek formy gwarancji i/lub roszczenia poprawności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia lub ponownego umieszczenia tych materiałów bez wcześniejszego powiadomienia. Poolster Opleidingen en Cursussen nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych, do których odnosimy się poprzez hiperłącza.

Zmiany

Jeśli te warunki ulegną zmianie, na tej stronie znajdziesz najnowszą wersję zrzeczenia się odpowiedzialności przez rijschoolpoolster.nl.
Hofstede 67 , Lelystad, Netherlands
+31 6 43493727
apartmentenvelope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram