Reglement

ALGEMENE VOORWAARDEN RIJSCHOOLPOOLSTER.NL

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden voor gebruik van rijschoolpoolster.nl , verzorgd door Poolster Opleidingen en Cursussen . Deze algemene voorwaarden geven de voorwaarden aan waaronder wij u informatie aanbieden op onze website.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis op voorwaarde dat deze niet wordt gekopieerd, verspreid of anderszins wordt gebruikt of misbruikt. De informatie op deze website mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Poolster Opleidingen en Cursussen is hergebruik van tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website niet toegestaan. Het intellectuele eigendom is eigendom van Poolster Opleidingen en Cursussen.

Indien van toepassing:

Als het gaat om de prijzen op onze website, proberen we de werkelijkheid en de bedoelde prijzen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel machine fouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Poolster Opleidingen en Cursussen te mogen claimen of te veronderstellen.

Poolster Opleidingen en Cursussen streeft ernaar haar website zo actueel mogelijk te houden. Indien ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist is, aanvaarden wij hiervoor geen aansprakelijkheid.

De informatie en/of producten op deze site worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om dit materiaal zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen. Poolster Opleidingen en Cursussen draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Veranderingen

Als deze voorwaarden wijzigen, vindt u de meest recente versie van de rijschoolpoolster.nl disclaimer op deze pagina.